2017-06-15

Om

Barnrätt för alla är ett Arvfondsprojekt som drivs av Barnombudet i Uppsala län (BOiU).

Barnombudet i Uppsala län arbetar för att förverkliga FN:s barnkonvention så att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället. Det gör vi genom att ge stöd och råd, informera och stärka barn och ungas röster.

I barnkonventionen står det att alla barn ska känna till sina rättigheter. För att känna till sina rättigheter behöver barnen också förstå dem. Det har saknats material om barns rättigheter för barn och unga som är i behov av ett lättläst, tydligt och strukturerat material med bild- eller teckenstöd. Målgruppen för projektet är främst barn i grundsärskola, barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer), yngre barn, nyanlända barn samt lärare och andra vuxna i barns närhet. Alla är välkomna att ta del av materialet.

Vi som jobbar med projektet Barnrätt för alla heter Josefin Högberg, Mårten Markne och Samer Dirawi.
Illustrationer Rebecca Karlén

Ring 018 69 44 99

Mejla info@barnrattforalla.se

Gå till BOiU:S hemsida


Info om nytt material

Vill du ha information om när vi lägger upp nytt material eller om annat som rör projektet? Ange dina uppgifter nedan.

* obligatorisk