Om projektet

Barnrätt för alla var ett Arvsfondsprojekt som drevs av Barnombudet i Uppsala län (BOiU) 2015-2018.

Alla barn ska känna till sina rättigheter

I barnkonventionen står det att alla barn ska känna till sina rättigheter. För att känna till sina rättigheter behöver barnen också förstå dem.  Därför finns Barnrätt för alla.

Barnrätt för alla drevs som ett Arvsfondsprojekt hos Barnombudet i Uppsala län 2015-2018. Inom projektet har vi tagit fram material om barns rättigheter för barn och unga som är i behov av ett lättläst och konkret material med stöd av bilder, symboler och tecken.

Projektet är avslutat, men materialet och denna hemsida finns kvar tills vidare.

Kontakta oss

Gå till toppen