Om projektet

Barnrätt för alla är ett Arvsfondsprojekt som drivs av Barnombudet i Uppsala län (BOiU).

Alla barn ska känna till sina rättigheter

I barnkonventionen står det att alla barn ska känna till sina rättigheter. För att känna till sina rättigheter behöver barnen också förstå dem.  Därför finns Barnrätt föra alla.

Barnrätt för alla är ett Arvsfondsprojekt hos Barnombudet i Uppsala län. Inom projektet har vi tagit fram material om barns rättigheter för barn och unga som är i behov av ett lättläst och konkret material med stöd av bilder, symboler och tecken.

Kontakta oss

Gå till toppen