2017-07-04

Berättigheter

Vi gör just nu en översyn av materialet och det går därför inte att ladda ner Berättigheter.

En låda med tryckta versioner av det samlade materialet kommer att gå att beställa kostnadsfritt senast vid årsskiftet 2017/2018.

Vill du ha en mejlpåminnelser? Skriv upp dig här.


Berättigheter är ett anpassat utbildningsmaterial (bild- och teckenstöd), med lärarhandledning.

Korta berättelser och konkreta situationer som anknyter till rättigheterna.

Varje berättelse handlar om en viktig rättighet. Varje berättelse finns i flera versioner.

Materialet

Vi gör just nu en översyn av materialet och det går därför inte att ladda ner Berättigheter.

Handledning till Berättigheter

Anna i kören: Alla barn har rätt att leva och utvecklas.

Aram i skolan: Alla barn är lika mycket värda. Ingen får behandlas sämre.

Kim tittar på tv: De som bestämmer måste alltid bry sig om vad som blir bäst för barn.

Lara och mobilen: Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

Simon flyttar: Vuxna måste alltid lyssna på barns åsikter.