2017-06-15

Material

Vi tar fram material och metoder för att göra barns och ungas rättigheter tillgängliga för alla.

Materialet passar för barn och unga med behov av ett lättläst och konkret material. Det kan användas såväl i hemmet som i skolan eller på fritidsaktiviteten.

Materialet läggs upp efterhand på denna hemsida. Materialet är kostnadsfritt och går lätt att skriva ut eller använda direkt från dator, läsplatta eller vid gruppaktiviteter via projektor.

En låda med tryckta versioner av det samlade materialet kommer att gå att beställa kostnadsfritt senast vid årsskiftet 2017/2018.

Vill du få meddelande om när det finns nytt material – skriv upp dig längst ner på sidan.


Alla korten i barnrättsmemoryt Rättvänt liggande tillsammans i oordning

Rättvänt

Ett barnrättsmemory. Skriv ut eller beställ ett tryckt.

Ett nytryck av Rättvänt kommer att ingå i ett samlat material som kommer att gå att beställa senast vid årsskiftet 2017/2018.

Till Rättvänt.


Berättigheter

Anpassat utbildningsmaterial (bild- och teckenstöd), med lärarhandledning. Korta berättelser och konkreta situationer som anknyter till rättigheterna.

Ett nytryck av Berättigheter kommer att ingå i ett samlat material som kommer att gå att beställa senast vid årsskiftet 2017/2018.

Till Berättigheter.


stillbild ur filmen Kompisar

Lekparken

Tre korta textade filmer med lärarhandledning.

Kommer i slutet av oktober.


Info om nytt material

Vill du ha information om när vi lägger upp nytt material eller om annat som rör projektet? Ange dina uppgifter nedan.

* obligatorisk