Barnkonventionen

Barnkonventionen handlar om vad alla barn har rätt till, till exempel att alla barn har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Föräldrar och familjen har stort ansvar enligt barnkonventionen, men staten har också ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. Varje människa under 18 år räknas som barn.

Fyra huvudprinciper

Fyra av artiklarna, artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser övriga artiklar ska huvudprinciperna hela tiden finnas med som en grund för läsningen.

Artikel 2 Alla barn är lika mycket värda bred RGB.jpg
Alla barn är lika mycket värda. Ingen får behandlas sämre.


Öppna bilden i större storlek.
Artikel 3 Barnets bästa bred RGB.jpg
De som bestämmer måste alltid bry sig om vad som är bäst för barn.

Öppna bilden i större storlek.
Artikel 6 Liv och utveckling bred RGB.jpg
Alla barn har rätt att leva och ­utvecklas.Öppna bilden i större storlek.
Artikel 12 Vuxna måste lyssna bred RGB.jpg
Vuxna måste lyssna på barns åsikter.


 

Läs mer

Läs mer om barnkonventionen.

Gå till toppen