Barnrätt för alla

Barns rättigheter så att alla kan förstå. Vi tar fram material och metoder.
Go to MATERIAL

MATERIAL

Vi tar fram material och metoder för att göra barns och ungas rättigheter tillgängliga för alla.

Go to OM PROJEKTET

OM PROJEKTET

Barnrätt för alla är ett Arvfondsprojekt som drivs av Barnombudet i Uppsala län (BOiU).

Go to Ny hemsida

Ny hemsida

I slutet av oktober kommer en ny och bättre hemsida. Skriv upp dig för att få ett mejl!

Detta är en tillfällig hemsida